ขอบคุณ

ขอบคุณบุคคลต่างๆ ดังนี้

ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือ

พี่เอ๋อ @iWhale และทีม Kapook ผู้ผลักดันให้เกิด WordCamp Bankgok 2008 และ 2009 (wordcamp.kapook.com)
ทีม TiGER iDEA และ VaivaiSoft @iMenn, @iPattt, @Rabbitinblack, @muenue, @warong ที่คุยๆ กันและช่วยกันเตรียมงาน/หัวข้อ
พี่หงษ์ @hongsyok, Changkhui.com เอื้อเฟื้ออุปกรณ์บันทึกเสียงและวีดีโอ
ฉัตร @iChattt และ @daruneekarn ช่วยประสานเรื่องสถานที่จัดงาน
CS Loxinfo เอื้อเฟื้อสถานที่ อาคาร Cyber World และบริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในวันงาน

แหล่งข้อมูล

ระบบจัดการข้อมูล WordPress โดย WordPress.org
WordPress Plugin ที่ใช้ กันสแปม: Akismet
เก็บสถิติ: Google Analytics for WordPress, WordPress.com Stats, Wassup
ช่วยเรื่องคอมเม้นท์: Subscribe to Comments Reloaded, WP Ajax Edit Comments
ช่วยเรื่องดูรูปขนาดเต็ม: Fancybox
รูปภาพพื้นหลัง โดย Matt Thomas จาก WordPress.com Blog
ฟ้อนท์ RSU ในเมนูและหัวเรื่อง จาก มหาวิทยาลัยรังสิต